Graslandplanten voor bijen en vlinders
Overzicht overige soorten (verder uitwerking zodra er meer foto's beschikbaar zijn) -
Arabis glabra - Torenkruid: tweejarig; jun-jul, wit, plant blauwgroen. 0,6-1,2.Droge voedselrijke bodems; langs bosranden; in bermen, in de duinen. Zon-licht beschaduwd. (inheems). Fauna: vlinders.
Arabis hirsuta ssp. hirsuta - Ruige scheefkelk: tweejarig; mei-jun, wit. 0,3-0,8. Droge, kalkhoudende matig voedselrijke bodems; op vrij open korte grazige plaatsen; ook op stenige plekken; in hoofdzaak in het duingebied; ook langs spoorwegen en op spoorwegemplacementen. Zon. (inheems). Fauna: honingbijen 1, Hom, wilde bijen, vlinders.
Barbarea stricta - Stijf barbarakruid: tweejarig; apr-jun, geel; vruchten tegen de bloeistengel aangedrukt. 0,4-0,9. Vochtige tot natte, voedselrijke iets open bodems, in hoofdzaak op zandige tot kleiige bodems; veel aan oevers en waterkanten van riviertjes, kanalen, sloten en vijvers, in natte greppels en in vochtige tot natte bermen, in natte bosjes en grienden; op plaatsen met een natte tot vochtige ondergrond; ook op spoorwegterreinen. Zon. (inheems). Fauna: vlinders.
Cardamine amara - Bittere veldkers: overblijvend; mei-jun, wit, helmknoppen paarsrood; 0,2-0,4m hoog. natte, voedselrijke bodems; in hooiland en in lichte bossen en bosranden onder meer langs beken, in grienden en in bronbossen; beschaduwd. Fauna: vlinders, (wordt vermoedelijk ook door bijen in hommels bezocht).
Dianthus carthusianorum - Kartuizer anjer: jun-aug, rood; een grasachtige plant; 0,3-0,5. Vrij droge, voedselarme, niet zure tot zwak kalkhoudende bodems. Zon. (inheems). Fauna: vlinders
Dianthus deltoides - Steenanjer: overblijvend; jun-sep, roodachtig, zodenvormend; 0,15-0,35. Droge, min of meer voedselarme zandige, zwak zure bodems; in lage grazige vegetaties, onder meer in wegbermen, rivierduinen. Zon. (inheems). Fauna: vlinders.
Hieracium praealtum - Grijs havikskruid: overblijvend; mei-aug, geel, bloeiwijze een tuil; met bovengrondse uitlopers; rozet; 0,3-0,7. Droge, voedselarme tot enigszins voedselrijke , zandige, gruis- en stenige bodems; op open, stenige plaatsen en in grazige vegetaties; in weg- en spoorbermen, op spoorwegemplacementen en op mijnsteenbergen en tussen het plaveisel. Zon. (inheems). Fauna: honingbijen 1, Hommels, Wilde bijen, vlinders.
Medicago arabica - Gevlekte rupsklaver: eenjarig; apr-sep, geel, bloeiwijze okselstandig, langgesteeld armbloemige tros, blaadje met paarsachtige vlek. 0,15-0,4. Vochtige, voedselrijke, kalkhoudende en kleiachtige bodems; in grazige vegetaties op dijken en in bermen. Zon. (inheems). Fauna: Hom, wilde bijen, vlinders.
Myosotis scorpioides - Moerasvergeet-mij-nietje: overblijvend; mei-aug, blauw; 0,15-0,4. Natte voedselrijke bodems; in natte graslanden en ruigte; langs water-, slootkanten; in poelen en langs vijvers; klei, leem, zand, veen, ook zwak brak. Zon-halfschaduw. (inheems). Fauna: honingbijen 1, vlinders.
Potentilla anserina - Zilverschoon: overblijvend; mei-aug, geel, bloeiwijze alleenstaand; lange bovengrondse uitlopers. 0,1-0,5. Natte tot vochtige of brakke, voedselrijke, veelal betreden en verdichte bodems; vaak in sterk uitdrogende, wisselvochtige bodems; in allerlei grazige begroeiingen; in duinvalleien, schorren, bermen en langs vijverkanten en op betreden plaatsen. Zon. (inheems). Fauna: vlinders.
Potentilla reptans - Vijfvingerkruid: overblijvend; jun-aug, geel, bloeiwijze okselstandig alleenstaand; lange bovengrondse uitlopers; kruipende plant. 0,1-0,5.Droge tot vochtige, voedselrijke en vaak wat verdichte zand-, leem- en kleibodems; in weilanden, uiterwaarden, duinvalleien, bermen, grasvelden, opdijken, open braakliggende terreinen, steenglooiingen, ballastbedden van spoorlijnen, spoorwegterreinen en veel langs wegranden en paden; ook op muren en andere stenige plaatsen. Zon-licht beschaduwd. (inheems). Fauna: Hom, wilde bijen, vlinders.
Salvia verticillata - Kranssalie: overblijvend; jun-sep, paarsblauw, bloeiwijze een aar. 0,3-0,6; 2/3. Vochthoudende tot zomerdroge, schrale, kalkhoudende bodems; voornamelijk in kalkgrasland. Zon. (inheems) Hom, vlinders.
Scabiosa columbaria - Duifkruid: overblijvend; jul-sep, lila. 0,3-0,8. Iets vochtige tot zomerdroge, schrale, kalkhoudende lemige bodems; voornamelijk in kalkgraslanden en grazige begroeiingen langs spoorwegen. Zon. (inheems). Fauna: honingbijen 3, Hom, wilde bijen, vlinders.
Senecio aquaticus - Waterkruiskruid: tweejarig; jun-aug, geel, bloeiwijze een tuil. rozet, 0,5-1,0. Natte tot tamelijk vochtige, matig voedselrijke, zandige, kleiige en venige bodems; vroeger in weinig bemeste wei- en hooilanden hoofdzakelijk op de laagveengronden; thans voornamelijk in natte bermen, op polderdijken, langs sloot- en waterkanten. Zon. (inheems). Fauna: honingbijen 1, Hom, wilde bijen, vlinders.
Teucrium scorodonia - Valse salie: overblijvend; jul-aug, witachtig, bloeiwijze een eindelingse tros. 0,3-0,6. Droge, voedselarme, zure zand- en lichte leembodems; in grazige vegetaties en langs bosranden; vaak langs bospaden, weg- en spoorbermen; halfschaduwplant. Zon-beschaduwd (inheems). Fauna: honingbijen 3, Hom, vlinders.
Trifolium dubium - Kleine klaver: eenjarig; mei-sep, geel, bloeiwijze een hoofdje. 0,05-0,25. Vochtige tot droge matig voedselrijke zandige tot kleiige bodems; op grazige plaatsen op allerlei terreinen; in graslanden, bermen en op dijken. Zon-halfschaduw. (inheems). Fauna: honingbijen 3, Hom, vlinders.
Viola canina - Hondsviooltje: overblijvend; mei-jun, blauwpaars, bloemen aan bebladerde stengels, wortelrozet afwezig, blad min of meer driehoekig tot iets langwerpig; 0,05-0,3. Vochtige tot droge, voedselarme, zure, zandige en venige bodems; in duinen, grazige heiden, weg- en spoorbermen en langs schouwpaden langs het spoor. Zon-licht beschaduwd. (inheems). Fauna: vlinders.