Wilde lijsterbes - Sorbus aucuparia --- (Rozenfamilie - Rosaceae) ---
Bijenplant, hommelplant, drachtplant.
Een boom of heester
Bloeiperiode: april - juni
Bloem: wit, bloeiwijze een tuil
Blad: oneven geveerd, bladrand deelblaadjes grotendeel scherp gezaagd
Vrucht: bes oranje rood
hout: schors grijsachtig, glad en afschilferend, twijgen in jongstadium bruinachtig en wit behaard
Overige: knopschubben behaard
Hoogte: tot 8,0 m
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: natte tot tamelijk droge, arme tot matig voedselrijk, veelal zure bodems; in bossen, struwelen, houtwallen, kanaal- en spoorbermen en -taluds, wegbermen en overhoeken; zon-tb.
Verspreiding in Nederland: algemeen, in de zeekleigebieden vrij zeldzaam; veel aangeplant.
Toepassing: bosplantsoen in openbaar groen, in landschappelijke beplantingen zoals singels en houtwallen, tuinen.
Beheer: bosbeheer, hakhout beheer, in tuinen eventueel verjongingssnoei.
Wilde solitaire bijen:
  Roodgatje Andrena haemorrhoa  
Dracht: nectar en witgeelachtig stuifmeel. Indicatie voor dracht: code3 (rwn 2, rwp 1)


Platen Wilde lijsterbes - Sorbus aucuparia (bron links: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz; rechts: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora) - meer platen

 
Platen Wilde lijsterbes - Sorbus aucuparia (bron links: Hempel & Wilhelm, Die Bäume und Sträucher des Waldes in botanischer und forstwirthschaftlicher Beziehung.1889; rechts: Flora Batava, Jan Kops en F. W. van Eeden)
 
Heester in een singel
 
Fragment
 
Bloeiwijze
 
Bessen en blad van lijsterbes
 
Bessen
Wilde lijsterbes met kruipwilg in een natte duinvallei
 
Fragment doornstruweel met onder meer lijsterbes en duindoorn
 
Fragment struik
 
Opslag van lijsterbes in een dennenbos
 
Honingbijen