Zwartmoeskervel -  Smyrnium olusatrum
Schermbloemenfamilie - Apiaceae
Drachtplant, hommelplant, bijenplant, (waarschijnlijk ook vlinderplant)
Een tweejarige plant.
Bloeiperiode: mei-juni.
Bloem: geel, bloeiwijze een scherm.
Blad: drietallig tot dubbel drietallig, de onderste tot drievoudig drietallig; aan de zijtakken vaak in paren of in kransen van drie of vier; de deelblaadjes eirond en grof gekarteld.
Vrucht: een zwarte, eivormige splitvrucht.
Plant: vrij robuust
Hoogte: 0,8 -1,5 m.
Opmerking: de plant (jonge stengels ) werd in vroegere eeuwen als groente gebruikt; de plant smaakt naar selderij. Deze plant is als groente weer herontdekt

Milieu en groeiplaats: vochtige tot vochthoudende, humus houdende, minerale bodems (lemig tot klei). Randen van bosjes, heggen en singels, als onderbegroeiing in goed lichtdoorlatende beplantingen. Waar de plant veel voorkomt ook in grazige bermen. halfschaduw, licht beschaduwd, verdraagt op vochtige bodems ook volle zon.

Verspreiding in Nederland: als vegetatie zeer zeldzaam, alleen of voornamelijk op Texel. Vooral langs het fietspad tussen de Hoge berg en Oudeschild. Doordat de plant als groente weer in de mode komt, bestaat de kans op verwildering. De zaden zijn kort kiemkrachtig en hebben een lange ontkiemingstijd nodig. Dat remt de verwildering wel af.
Toepassing: wordt vooral in moestuinen toegepast; zaden wordt steeds meer te koop aangeboden.
Beheer: lijkt zich zonder speciaal beheer goed te handhaven; als er moet worden gemaaid, moet dat na de zaadrijping plaatsvinden.
Wilde solitaire bijen: zandbijen (Andrena).
Dracht: nectar en okergeel stuifmeel. Indicatie voor dracht: code Hb 3 (mogelijk 5).
 
Plaat: (Bron plaat: Flora Batavia Jan Kops et al.)
 
Fragment plant met bloeiwijze
 
Plant met blad
 
Bloeiwijze (Scherm)
 
Fragment bloeiwijze (schermpje)
 
Zwartmoeskervel langs het fietspad bij Oudeschild
 
Zwartmoeskervel langs het fietspad bij Oudeschild
 
Fragment van een rand van een bosje
 
Honingbijen met stuifmeel