Wilde hyacint - Hyacinthoides-non scripta
Aspergefamilie --Asparagaceae; voorheen Leliefamilie - Liliaceae
Hommelplant, drachtplant.
Een bolgewas
Bloeiperiode: april-mei
Bloem: blauw-wit, bloeiwijze een tros
Blad: langwerpig
Vrucht: een doosvrucht
Hoogte: 0,2-0,4 (0,5).
Opmerking: Scilla nonscripta heeft een overhangende tros en Scilla hispanica een rechtopstaande. Scilla hispanica heeft meer open bloemen en breder blad. Bij S. non-scripta zijn de helmknoppen roomkleurig bij S.hispanica. blauw. In Nederland vormen beide soorten bastaardzwermen waarbinnen de soorten niet of nauwelijks te onderscheiden zijn. Zuivere soorten van S. non-scripta zijn aan onder meer aan te treffen in de Vlaamse Ardennen en van S. hispanica in de Pyreneeën.
Milieu en groeiplaats: vochtige, schrale tot matig voedselrijke en humeuze bodems; onder loofhoutbeplantingen; aanvankelijk aan de binnenduinranden en buitenplaatsen tegenwoordig ook in stedelijk gebied; licht beschaduwd.
Verspreiding in Nederland: Inclusief verwilderde planten lokaal (binnenduinrand) vrij algemeen tot vrij zeldzaam, maar verwildert steeds meer.
Toepassing: tuinen en zou in openbaar groen veel meer kunnen worden toegepast;  tamelijk reproductief. Kan in tuinen zeer dominant worden. Door de zaadknoppen tijdig uit te knippen kan de verbreiding van deze planten in tuinen worden beperkt.
Beheer: wilde hyacint handhaaft zicht goed langs randen van beplantingen waar de wortel- en lichtconcurrentie van andere planten (bijvoorbeeld grote brandnetel) niet te sterk is. In niet te dichte grazige vegetaties vooral op licht beschaduwde plaatsen kan de soort door maaien in stand worden gehouden. De soort moet na de zaadval worden gemaaid. In de praktijk kan het maaibeheer op de andere plantensoorten worden afgestemd. Op zijn vroegst in juli maaien bij een maaibeurt per jaar rond september.
Wilde solitaire bijen:
  Roodpotige groefbij Halictus rubicundus  

Dracht: nectar en roomwit tot blauwig stuifmeel. Indicatie voor dracht. Code 3 Waar de planten talrijk voorkomen kan dat Code 5 zijn.

 
Platen - (bron links: Flora Batava Jan Kops et al.; rechts:Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm)
 
 
 
 
Wilde hyacint - Scilla non-scripta
 
Wilde hyacint- Scilla non-scripta in de Vlaamse Ardenne
 
Wilde hyacint - Scilla non-scriptascipta x S.hispanica (De onderste lijkt het meest op S.non-scipta)
 
Wilde hyacint - Scilla non-scriptascipta x S.hispanica (Deze t het meest op S.non-scipta)
 
Wilde hyacint - Scilla non-scriptascipta x S.hispanica detail 1 met wittig stuifmeel
 
Wilde hyacint - Scilla non-scriptascipta x S.hispanica detail 2
 
Wilde hyacint - Scilla non-scriptascipta x S.hispanica in zoom
 
Wilde hyacint - Scilla non-scriptascipta x S.hispanica in Wageningen
 
Wilde hyacint - Scilla non-scriptascipta x S.hispanica in Wageningen
 
Wilde hyacint - Scilla non-scriptascipta x S.hispanica onder bomen in Amelisweerd
 
Wilde hyacint - Scilla non-scriptascipta x S.hispanica in een stadstuin
 
Honingbij
 
Wilde hyacint - Scilla non-scriptascipta x S.hispanica met hommel
 
 
 
Roodpotige groefbij