Sleedoorn - Prunus spinosa--
Rozenfamilie - Rosaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant.
Een heester
Bloeiperiode: rond april
Bloem: wit, bloeiwijze meestal alleenstaand, bloeit voor het blad verschijnt;
Blad: klein (2-4 cm)eirond tot lancetvormige; bladrand gezaagd
Vrucht: steenvrucht pruimachtig, donker blauw, hard en zeer wrang;
Hout: bloeit op 2-jarighout; takken met lange, scherpe doorns
Hoogte: tot 6 m
 
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: vrij droge tot vochtige, vrij schrale tot voedselrijke, zandige, kleiige tot lemige, vaak kalkhoudende bodems; in struwelen, langs bosranden, in heggen; op dijken, spoordijken, en overhoeken; zon-licht beschaduwd.
Verspreiding in Nederland: vrij algemeen maar weinig in zeekleigebieden; veel aangeplant in het stedelijk gebied en op recreatie terreinen.
Fauna: Is waardplant voor sleedoornpage. Deze rond 1990 nog zeldzame vlinder wordt steeds meer in het stedelijke gebied waargenomen.
Toepassing: Vooral in heggen; verder in bosplantsoen en grotere tuinen. Sleedoorn kan als heg worden gebruikt. Wordt zonder beheer in 50 jaar ca 8 m hoog en 6 tot 8 m breed.
Beheer: kan sterk worden ingesnoeid en als heg om de ca. 10 jaar op kniehoogte worden afgezet. Ze blijven dan dicht en daardoor vooral voor vogels interessant. Kan door wortelopslag sterk uitbreiden.
Wilde solitaire bijen:
Zandbijen - Andrena
  Asbij A. cineraria  
  Grasbij A. flavipes  
  Roodgatje A.heamorrhoa  
  Tweekleurige zandbij A. bicolor  
  Vlitvlekzandbijbij A. nitida  
  Vosje A. fulva  
Overige bijen
  Gehoornde metselbij Osmia cornuta  
  Rosse metselbij Osmia bicornis  
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3.
 
Platen sleedoorn -- (bron links:Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora ;rechts: Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz)
 
Platen sleedoorn -
 
Bloeiwijze sleedoorn
 
Bloeiwijze -
 
Pruimachtig steenvruchten
 
Detail vruchten
 
Sleedoorn als struik
 
Struweel en bosrand: uiterwaard bij Elst -
 
Bosrand In het Kolland bij Leersum -
 
Bosrand In het Kolland bij Leersum
 
Een tweerijige sleedoornheg van 50 jaar oud, 8 m hoog en 12 m. breed. (Utrecht 1994)
 
Spoorbermbegroeiing
 
Sleepruimen plukken om op brandewijn te zetten
 
Honingbijen -
 
Honingbijen
 
Een zandbij (mannetje Andrena fulva)
 
Aardhommel