Vogelkers - Prunus padus
Rozenfamilie - Rosaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant.
Een boom
Bloeiperiode: april-mei
Bloem: wit, bloeiwijze een tros
Blad: ovaal-omgekeerd eirond, bladrand fijn gezaagd
Vrucht: steenvrucht zwart;
hout: schors grijsbruin en met bruine lenticellen, twijgen grijsbruin
Hoogte: ot 15,0 m
 
 
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: zeer vochtige tot vochtige, voedselarme zwak zure bodems tot matig voedselrijke, humeuze bodems; in bossen, struwelen, heggen, houtwallen; in spoorweg- en kanaalbermen; zonnig-licht beschaduwd.
Verspreiding in Nederland: als boom vrij algemeen op de zandgronden en in het rivierengebied; elders minder algemeen en vaak als struik; veel aangeplant in de stedelijke omgeving en recreatie terreinen.
Toepassing: tuinen, parken, openbaar groen, landschappelijke beplantingen zoals singels en houtwallen..
Beheer: Bos of hakhout beheer; verjongingssnoei. Opmerking: wordt in het voorjaar geregeld volledig kaalgevreten en volledig ingesponnen door de vogelkersstippenmot. De plant ondervindt hier geen hinder van, maar in het stedelijk gebied vooral direct bij de huizen hebben veel mensen problemen met het beeld.
Wilde solitaire bijen:
Zandbijen Andrena  
  Asbij A. cineraria  
  Meidoorn zandbij A. Carantinica  
  Roodgatje A. haemorrhoa  
  Vosje A. fulva  
  Wespbijen Nomada  
  Bloedbijen Specodes  
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3 (rwn 2, rwp 2).
 
Platen vogelkers (bron links: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora; rechts:Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm
 
Bloeiwijze vogelkers
 
Boom
 
Heester
 
Vogelkers op geluidswal in Veenendaal
 
Fragment
 
Tak
 
 
Blad en bloeiwijze
 
Anderena - Zandbij
 
Anderena - Zandbij
 
Vosje - Andrena fulva (vr)
 
Asbij - Andrena cineraria (m)
 
Een wespbij -
 
Een wespbij -
 
Wespbijen
 
Bloedbij
 
Bloedbij
 
Aardhommel
 
Honingbij