Grote klaproos - Papaver rhoeas
Papaveraceae - Papaverfamilie
Hommelplant, drachtplant.
Een eenjarige plant
Bloeiperiode: eind mei - juli
Bloem: kroonbladen aan de voet vaak zwart gevlekt; bloeiwijze alleenstaand
Blad: veerdelig of dubbel veerdelig met vrij brede grof ingesneden slippen. 
Vrucht: doosvrucht met 8-13 stempelstralen
Hoogte: 0,3-0,7 m
Stengels ruigbehaard
 
Kenmerken: bloem rood, ; hoog.
Milieu: vochtige tot droge, voedselrijke leem- en zavel- en kleiige gronden en lemige zandgronden; vroeger veel op akkers op kleigronden; op open plaatsen en omgewerkte bodems en pas opgebrachte grond van bermen en dijken; permanent op spoordijken; verder op braakliggende terreinen; zon-tb.
Verspreiding in Nederland: in het grootste gedeelte van het land vrij algemeen, in gebieden met arme zandgronden en zure bodems zeldzamer.
Toepassing: kan in nieuwe bermen, samen met andere soorten, worden ingezaaid; verder ook in tuinen, tegeltuinen en bloemenweiden.
Beheer: De bodem geheel of pleksgewijs open houden (ondiep ploegen of eggen)
Wilde solitaire bijen:
  Grasbij Andrena flavipes  
  Wimperflankzandbij Andrena dorsata (Westrich, 1989)
  Parkbronsgroefbij Halictus tumulorum  
  Papaverbij Osmia papaveris Niet meer in Nederland
Dracht: zeer donker (zwartachtig) stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 5. In de korfjes zit zwart tot grijszwart stuifmeel. Op de foto's is het stuifmeel in de helmhokjes lichter. Ook het stuifmeel dat op de kroonbladen ligt en correspondeert met de kleur van het stuifmeel in de helmhokjes.


Platen - (bron links:Flora Batava Jan Kops et al.
 
Grote klaproos
 
De twee kelkbladen zijn nog gesloten
 
Kelkbladen los van de bloembodem
 
De kelkbladen zijn afgworpen
 
 
Zaaddoos met 12 stempelstralen
 
Een akker met grote klaproos en echte kamille
 
Een akker in Noord-Frankrijk
 
Een akkerrand van opzij -
 
Een brede akkerrand met grote klaproos en echte kamille
 
Een wegbermtalud langs een akker
 
Een spoorbermtalud bij Culumborg ca. 1988 onder meer met herik
 
Een sponane begroeiing in Zoetermeer
 
Een berm in Veenendaal met onder meer grote klaproos, gele ganzenbloem en grijskruid --- ----
 
Als bovenstaande foto maar ook met reukeloze kamille
 
Een tussenberm in Schiedam
 
Een bloemenweide in Haarlem
 
 
 
Oude begraafplaats op deze plek ingezaaid met grote op andere met bleke klaproos
 
Een boomspiegel op Vlieland
 
Honingbijen -n het stuifmeel in de helmhokjes lijt bruin geel.
 
In de korfjes is het grijszwart
 
Deze aardhommel geeft het zelfde beeld
 
 
Groefbij met wit stuifmeel dat op andere bloemen is verzameld