Grote kattenstaart - Lythrum salicaria
Kattenstaartfamilie - Lythraceae
Bijenplant, vlinderplant, drachtplant, hommelplant
Een overblijvende ( kortlevende vaste) plant
Bloeiperiode: juni-september
Bloem: paarsrood, bloeiwijze een aarachtige tros met bloemen in schijnkransen; kroonbladen 6 (5), meeldraden 12
Blad: langwerpig,   tegenoverstaand of in kransen van 3
Vrucht: doosvrucht
Overige: stengels rechtopstaand,  4- of 6-kantig ,  op de ribben smalle vleugellijsten en  aan de voet verhout
Hoogte: 0,8-2,0 m
Foto's vlinders
Kattenstaartbij als stadsbij
 
Milieu & groeiplaats: natte voedselrijke bodems; zoutmijdend en bestand tegen zeer wisselende waterstanden; in ruigten, natte bossen, moerassen, verlandingsvegetaties, verruigde rietkragen, langs allerlei water en vijverkanten, als pionierplant op braakliggende en droogvallende plaatsen als greppels, poelen en afgravingen; ogenschijnlijk op droge plaatsen bijv; spoorwegterreinen, maar dan vaak op een natte tot vochtige ondergrond; zonnig verdraagt enige schaduw.
Verspreiding in Nederland: in het grootste gedeelte van het land algemeen, in zeekleigebieden zeldzamer
Fauna: vlinders, solitaire bijen, hommels, honingbijen.
Toepassing: in tuinen en langs waterkanten. Wordt ook ingezaaid zie voorbeeld foto Barneveld. Opmerking: een plant, die enkele jaren op zijn plek blijft. Is zeer reproductief; jonge planten kunnen stevig geworteld zijn tussen andere lagere planten.
Beheer: vegetaties met deze soort worden ten hoogste eenmaal per jaar na het groeiseizoen gemaaid.
Wilde solitaire bijenMeer:
  Kattenstaartdikpoot Melitta nigricans is afhankelijk van kattenstaart
  Rietmaskerbij Hylaeus pectoralis  
  Grote bladsnijder Megachile willughbliella  
  Tuinbladsnijder Megachile centunculais  
  Bonte viltbij Epeoloides coecutiens  
  Gewone slobkousbij Macropis europaea  
  Gewone geurgroefbij Lasioglossum calceatum  
Dracht: nectar en groenachtig stuifmeel. Indicatie voor dracht code 5
Kattenstaartbij (Mellita nigricans) is geheel van grote kattenstaart afhankelijk. In het rivierengebied en in de omgeving daarvan is het stimuleren en beheren van grote kattenstaart daarom van groot belang.
 
Platen grote kattenstaart: (Bron links: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885; rechts: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora (1901-1905).
 
Grote kattenstaart bloeiwijze en detail
 
Grote kattenstaart aan een rivier
 
Grote kattenstaart aan een rivier op de achtergrond met Moeraskruiskruid
 
Grote kattenstaart als pioniervegetatie in de uiterwaard van de IJssel
 
Grote kattenstaart langs een nieuwbouwwijk In Amsterdam Nieuw Sloterdijk
 
Grote kattenstaart langs een vijver in Barneveld
 
Grote kattenstaart langs een vijven in Veenendaal
 
Grote kattenstaart in een nieuwbouwwijk in Amsterdam
 
Grote kattenstaart in het stadspark van Veenendaal. Op deze plek kwam kattenstaartbij voor
 
Grote kattenstaart in een groene strook in Heerhugowaard
 
Kattenstaartbij: wijfje van opzij
 
Kattenstaartbij: wijfje van de rugzijde
 
Kattenstaartbij: mannetje van opzij
 
Kattenstaartbij: mannetje van de rugzijde
 
Kattenstaartbij: wijfje met groenachtig stuifmeel.
 
Kattenstaartbij: wijfje met groenachtig stuifmeel
 
Kattenstaartbij: wijfje met groenachtig stuifmeel
 
Kattenstaart met aardhommel