Koninginnekruid - Eupatorium cannabinum
Composietenfamilie - Asteraceae
(Bijenplant), hommelplant,  drachtplant, vlinderplant.
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juli-september
Bloem: roze, bloeiwijze tuilvormig
Blad: kruisgewijs tegenoverstaand, drietallig, hennepachtig blad (vandaar de naam cannabinum)
Vrucht: een nootje
Hoogte: 0,8-2,0 m
Opmerking:
 
Vlinders op koninginnekruid
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: natte tot vochtige, voedselrijke, humusrijke bodems; niet op zware zeeklei en schrale zandbodems; in ruigten, zomen van bossen en struwelen, langs oevers van meren, plassen en rivieren, vijver- en slootkanten, in greppels en in spoor- en kanaalbermen, verruigde rietkragen, langs natte of vochtige bossen, Aan de voet van hellingbossen, tussen basalt- en andere stenen beschoeiingen tussen het plaveisel, op halfverhardingen, in vochtige stadsplantsoenen, parken en recreatieterreinen, soms als pionierplant op schijnbaar droge plaatsen; zon-half schaduw.
Verspreiding in Nederland: vrij algemeen.
Toepassing: kan goed in tuinen worden toegepast. OPMERK: is in tuinen sterk reproductief; daarom de bodem zoveel mogelijk gesloten houden. Verder kan de kleur van de bloemen zeer snel verbleken en veel planten hebben van nature al een bleke kleur. Een alternatief is Eupatorium purpureum. Deze soort is kleurvast en heeft met betrekking tot vlinders en bijen dezelfde kwaliteiten.
Beheer: kan in principe als ruigte worden beheerd (1 x in de 3 tot 5 jaar maaien); kan op vochtige voedselrijke bodems ook jaarlijks worden gemaaid en in tuinen afgeknipt. Op de voor deze plant te voedselarme gronden, wordt de plant steeds lager, enige bemesting (compost) kan dan gewenst zijn.
Wilde solitaire bijen:
  Breedband groefbij Halictus scabiosae  
Dracht: nectar en creme-achtig stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3 bijenvolken in de buurt staan dan code 5).
Platen Koninginnekruid - (bron links: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora; rechts: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz)
 
Koninginnekruid: bloeiwijze
 
Fragment vegetatie in een bewolkte periode (bij fel licht wordt de bloem snel bleek)
 
Zoom met schaduwkruiskruid aan de voet van een hellingbos in Zuid-Limburg
 
Zoom van koninginnekruid langs een wilgenstruweel: een vaak voorkomende situatie
 
Koniginnekruid in strooiselruigte langs het IJsselmeer bij Enkhuizen
 
Koninginnekruid op een basaltglooiing langs de Nieuwe Waterweg
 
Langs akkerranden kan koninginnekruid goed standhouden
 
Dominantie van koninginnekruid langs een stadsvijver in Breda
 
Tuin Esso Benulux bij Breda met koninginnekruid en grote kattenstaart
 
Een natuurparkje (Dragonderpark) in Veenendaal
 
Kasteeltuin Renswouden
 
Koninginnekruid: een belangrijke drachtplant voor honingbijen
 
 
 
Honingbij met stuifmeel
 
Breedbandgroefbij op Koninginnekruid (Maastricht 2011)
 
Breedbandgroefbij op Koninginnekruid