Grote Kaardebol - Dipsacus fullonum
Kamperfoeliefamilie - Caprifoliaceae; voorheen Kaardenbolfamilie - Dipsacaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant
Een tweejarige plant
Bloeiperiode: juli-september
Bloem: lila; hoofdjes met lange stijve en stekelige stroschubben
Blad: tegenoverstaand en bekervormig met elkaar vergroeid
Vrucht: een nootje
Overige: plant sterk met afstaande stekels bezet
Hoogte: 1,0-2,0 m
Opmerking: De rozetten kunnen meer dan 0,6 m Ø bereiken.
 
 
 
Milieu en groeiplaats: vochtige tot vochthoudende, voedselrijke, humushoudende, zandige tot kleiige en veelal kalkhoudende bodems; op min of meer open plaatsen; in open grazige of ruige vegetaties in weg- en spoorbermen, op dijken, basaltglooiingen, haven-, spoorweg- en fabrieksterreinen, braakliggende terreinen, in stadsplantsoenen en zandafgravingen; zon.
Verspreiding in Nederland: vrij zeldzaam in Zuid-Limburg en het rivierengebied; verder door het hele land verwilderd, vooral in de stedelijke omgeving.
Fauna: vlinders, hommels, wilde bijen, honingbijen. Plant met bloeiwijze blijft 's winters overstaan: is van belang voor zaadettende vogels.
Toepassing: tuinen; tegeltuinen. In tuinen met open grond tamelijk reproductief; groeit daar ook tussen de voegen van bestratingen met niet te smalle voegen.
Beheer: voor nieuwe kieming is open grond of een open grasmat noodzakelijk. Wettelijk beschermde soort.
Wilde solitaire bijen:
  Gewone behangersbij Megachile versicolor  
  Groefbijen Lasioglossum  
Dracht: nectar en witachtig stuifmeel. Indicatie voor dracht: code3.
 
Platen grote kaardebol (bron links: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz ; rechts: Flora Batavia Jan Kops et al.)
 
Bloeiwijze en stengelfragment grote kaardebol
 
Top van een plant
 
Grote kaardebol langs op basaltglooiing van de Nieuwe Waterweg bij Maassluis
 
Grote kaardebol met slangenkruid langs de Nieuwe Waterweg bij Maassluis
 
Grote Kaardebol in een wegberm in de Betuwe
 
Grote Kaardebol aan de voet van de Waaldijk
 
Grote Kaardebol in de Millingerwaard met beklierde kogeldistel en boerenwormkruid
 
Grote Kaardebol in de Millingerwaardmet beklierde kogeldistel en boerenwormkruid
 
Grote Kaardebol in de duinen van Texel
 
Grote kaardebol op een afgedekte steenberg (Buitenpark Zoetermeer 2012)
 
Een winterbeeld van een braakliggend terrein bij Amsterdam (1995)
 
Gewone behangerbij zoekt nectar
 
Gewone behangerbij zoekt nectar
 
Een groefbij
 
Aardhommel
 
Akkerhommel
 
Honingbij
 
Honingbij