Corylopsis Schijnhazelaar--
Toverhazelaarfamilie - Hamamelidaceae)
Corylopsis pauciflora Corylopsis Spicata Corylopsis Spicata
Corylopsis sinensis Corylopsis sinensis Corylopsis willmottiae
Corylopsis willmottiae Corylopsis willmottiae met bij Corylopsis sinensis
--
Corylopsis Schijnhazelaar Terug
(Bijenplant), hommelplant, drachtplant
Schijnhazelaar zijn heester en goede drachtplanten die van eind februari tot half april bloeien. hier wordt ingegaan op: Corylopsis pauciflora, Corlylopsis spicata, Corylopsis willmottiae, Corylopsis sinensis.
Kenmerken: bloem licht geel; bloeiwijze klokvormige bloemen in een trosvormige en hangende bloeiwijze; bloeien op tweejarig hout; het blad lijkt veel op hazelaar maar daar is Corlylopsis geen familie van: bloemen hebben een welriekende, amandelachtige geur.
Milieu: vochtige, schrale tot matig voedselrijke en humusrijke, kalkarme tot zure bodems; halfschaduw of licht beschaduwd
Verspreiding: Corylopsis is inheems in China en Japan.
Toepassing: tuinen, parken, op kleine schaal openbaar groen. Corylopsis pauciflora is de meeste voorkomende soort dat wil zeggen het meeste aangeplant. Corylopsis Spicata wordt minder aangetroffen.
Beheer: bloeien op tweejarig hout. Als er moet worden gesnoeid moet dat na de bloei.
Wilde solitaire bijen: zandbijen: (Andrena haemorrhoa, A. bicolor, A. flavipes, A. nitida, A. fulva); rosse metselbij (Osmia rufa).
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3.
Corylopsis pauciflora -- Bloeitijd: februari-april; blad aan de onderkant blauwgroen en aan de bovenzijde groen. De twijgen zijn kaal. De trossen zijn 2 tot 3 bloemig en de meeldraden zijn iets korter dan de kroonbladeren. Deze relatief kleine heester is ook in voortuintjes te gebruiken. Hoogte 2 m. Herkomst Japan.
Corlylopsis spicata - Bloeitijd: maart-april; onderkant van het blad grijsgroen en zijn de twijgen in jonge toestand behaard. De bloemtrossen bevatten 7-10 bloemen. Hoogte 1-2 m. Herkomst China.
Corylopsis willmottiae en Corylopsis sinensis worden zelden aangeplant maar zijn wel in het arboretum te zien. Corylopsis willmottiae is zeer rijkbloeiend en zou veel meer gekweekt kunnen worden. Volgens Boom (2000) zijn Corylopsis sinensis en Corylopsis willmottiae synoniem. In het Gimborn Aboretum zagen de planten er wel verschillend uit, maar dat kan ook te maken hebben met cultivars. Beide "soorten" bloeien rond maart worden 1,5-2,0 hoog. Herkomst China.
 
Corylopsis pauciflora Terug
 
Corylopsis Spicata Terug
 
Corylopsis Spicata Terug
 
Corylopsis sinensis Terug
 
Corylopsis sinensis Terug
 
Corylopsis willmottiae Terug
 
Corylopsis willmottiae Terug
 
Corylopsis willmottiae Terug
 
Corylopsis willmottiae met roodgatje (andrena haemorrhoa) Terug
 
Corylopsis sinensis met honiningbij Terug