Rode kornoelje - Cornus sanguinea
Kornoeljefamilie - Cornaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, (vlinderplant)
Een heester
Bloeiperiode: rond juni
Bloem: wit, bloeiwijze is tuilvormig
Blad: tegenoverstaand, met  3 tot 5 paar veervormige nerven die de  bladrand niet bereiken, bovenkant kort aangedrukt behaard, onderkant kort zacht behaard, herfstkleur rood tot paarsachtig rood
Vrucht: zwart/blauwzwart
hout: schors bruinachtig grijs, tamelijk glad, twijgen aanvankelijk groen en kleurend naar rood, in de herfst en winter rood
Hoogte: tot 3,0 (5,0) m
 
 
 
Milieu en groeiplaats: vochtige, (schrale tot) matig (lemige en kleiige) voedselrijke, neutrale tot zwak zure, humeuze bodems; in bossen, struweel en heggen; verder op allerlei terreinen die niet of extensief worden beheerd zoals: spoorwegterreinen en opgespoten land; Op zonnige tot tijdelijk beschaduwde plaatsen.
Verspreiding in Nederland: in Nederland: vrij algemeen in Zuid-Limburg, elders zeldzamer, veel aangeplant en verwilderd.
Toepassing: landschappelijke beplanting, openbaar groen, parken, tuinen.
Beheer: wordt in landschappelijke beplantingen van tijd tot tijd sterk terug gesnoeid; in tuinen verjongings- en/of vormsnoei.
Wilde solitaire bijen:
  Goudpootzandbij Andrena chryscosceles  
  Viltvlekzandbij Andrena nitida  
  Witbaardzandbij Andrena barbilabris  
  Groefbijen Lasioglossum  
Dracht: nectar en geel stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 1-3 (rwn 2, wrp 2).
Word meestal niet druk door honingbijen bezocht. Zeer regelmatig bezoek van honing bijen werd in een aantal jaren waargenomen op de Camping van Kollermer Pomp op ca. 500 m afstand van de bosimkerij, met ca. 20 bijenvolken.
 
Platen - (bron links: Flora Batavia Jan Kops et al.; rechts: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm)
 
Platen (bron links: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora; rechts:Flora Danica Georg Christian Oeder e.a.)
 
Boeiwijze
 
Fragment heester
 
Bessen
 
Een heester
 
Een rij heesters in een heg
 
Een groefbij -
 
Een groefbij
 
Aardhommel
 
Honingbij
 
Honingbij -
 
Honingbij