Akkerklokje - Campanula rapunculoides
Klokjesfamilie - campanulaceae ----
Bijenplant, hommelplant, drachtplant.
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juni-augustus
Bloem: blauw, bloeiwijze lange onvertakte tros, bloemen meestal naar een kant gekeerd.
Blad: rozetbladen en onderste stengelbladen lang gesteeld en met hartvormige voet; naar boven toe wordt het blad kleiner en de bladsteel korter; bladrand gezaagd.
Vrucht: doosvrucht
Overige: met penwortel,
Hoogte: 0,5-1,0 (tot 1,8 in tuinen op klei) m
 
 
 
Milieu & groeiplaats: vochtige tot vochthoudende, matig voedselrijke, zandige, leemige tot zavelige (lichte klei) bodems; in grazige vegetaties in bermen, rivierdijken, langs spoorwegen, op spoorwegemplacementen, onder heggen, in stadsplantsoenen, op halfverhardingen en tussen het plaveisel, en tegen muren en straatmeubilair; zonnig-licht beschaduwd.
Verspreiding in Nederland: van nature het meest in Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen; verder in de meeste steden en dorpen verwilderd.
Toepassing: in tuinen, tegel- en geveltuinen, boomspiegels, randen van beplantingen; is een sterk woekerende soort die beter niet in kleine tuinen kan worden aangeplant aanplanten.
Beheer: eventueel in het najaar uitmaaien. Wettelijk beschermde plant.
Wilde solitaire bijen:
  Klokjesdikpoot Melitta haemorrhoidalis Zijn afhankelijk van het genus Campanula
  Grote klokjesbij Chelostoma rapunculi
  Kleine klokjesbij Chelostoma campanularium
  Tweekleurige zandbij Andrena bicolor  
  Zesvlekkige groefbij Lasioglossum sexnotatum  
Dracht: nectar en witachtig stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3.

 

Akkerklokje bloeiwijze en plant (Bron Plaat: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm)
 
Akkerklokje op dijktalud lande de Waal ---
 
Akkerklokje op een bloeirijk dijktalud
 
Akkerklokje langs een gevel
 
Fragment akkerklokje langs een gevel
 
Akkerklokje in en boomspiegel
 
Akkerklokje met een behangersbij (vrouwtje herkenbaar aan de borstels onderkant achterlijf. ------------
 
Akkerklokje met een behangersbij
 
Akkerklokje met een behangersbij (mannetje)