Goudsbloem - Calendula officinalis
Composietenfamilie - Asteraceae
Bijenplant, hommelplant,  drachtplant, (vlinderplant)
Een eenjarige plant
Bloeiperiode: mei-oktober
Bloem: oranjegeel, bloeiwijze een alleenstaand hoofdje
Blad: langwerpig en gaafrandig
Vrucht: en gekromd nootije
Hoogte: 0,25-0,4 m
Opmerking:
afhankelijk van de weekvorm (?) verdraagd de planten lichte vorst. Kan dan de hele winter in bloei staan, maar heeft dan geen betekenis voorde bijen en andere bloembezoekende insecten.
Er bestaan veel cultuurvormen, velen daarvan zijn dubbelbloemig en daardoor van geen of weinig betekenis voor bloembezoekende insecten.
 
Milieu en groeiplaats: vochthoudende tot vochtige, vrij schrale tot voedselrijke, neutrale en veelal lemige bodems; zonnig.
Herkomst: Zuid-Europa; vaak verwilderd, maar houdt geen stand.
Toepassing: wordt vooral veel op volkstuinen uitgezaaid; verder in tuinen, tegel- en geveltuinen; ook als akkergewas voor medicinale doeleinde en zaadteelt; wordt ook in akkerranden toegepast. Zaait zicht goed uit en kan jaren achtereen stand houden.
Beheer: goudsbloem in principe een pionierplant, verdwijnt snel bij het dicht groeien van de bodem. Een maal uitgezaaid komt de soort vaak jaarlijks terug zolang de bodem openblijft.
Wilde solitaire bijen:
  Pluimvoetbij Dasypoda hirtipes Zijn afhankelijk van composieten. Pluimvoetbij en roetbij alleen bij populaties. In tuinen in de buurt van open zandgrond.
  Tronkenbij Heriades truncorum
  Roetbij Panurgens calcaratus (?)
  Tuinbladsnijder Megachile centuncularis  
  Grasbij Andrena flavipes  
  Geelgerande tubebij Stelis punctulatissima  
  Rosse metselbij Osmia bicornis  
  Gewone geurgroefbij Lasioglossum calceatum  
  Roodpotige groefbij Halictus rubicundus  
Dracht: nectar en oranje stuifmeel. Indicatie voor dracht: code3 (als akkergewas 5)
 
Plaat goudsbloem (Bron: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885)
 
Goudsbloem in stadstuin
 
Een volkstuin met een bed goudsbloemen op de voorgrond meer toepassingen
 
Een kruidentuin
 
Een akkerrand in de Hoeksewaard met onder meer ingezaaide goudsbloemen
 
Een goudsbloemakker in Noord-Groningen
 
Goudsbloemen in een boomspiegel volgende foto
 
Goudsbloemen in een tegel-/geveltuin (Engeland)--
 
Goudsbloemen in een tegel-/geveltuin (Utrecht)
 
Honingbij zoekt nectar
 
Honingbij zoekt nectar
 
Honingbij zoekt nectar

Bloeiwijze met pluimvoetbij; wordt zowel door vrouwtje als mannetjes bezocht
 
Pluimvoetbij
 
Pluimvoetbij

 

Rosse metselbij verbleekt en afgevlogen
 
Geelgerande tubebij
 
Tuinbladsnijder (mannetje)
 
Tuinbladsnijderj
 
Tuinbladsnijder
 
Tuinbladsnijder
 
Een roetbij
 
Een roetbij
 
Een groefbij (lasioglossum)
 
Een groefbij (lasioglossum)
 
Een dikpootbij?
 
Een dikpootbij?
 
Grasbij
 
Grasbij
 
Grasbij