Zwanenbloem - Butomus umbellatus
Zwanenbloemfamilie - Butomaceae
Drachtplant, hommelplant, bijenplant
Een overblijvende moeras- en oeverplant
Bloeiperiode: juni-september
Bloem: roze vaak sterk verblekend; 6 gelijk gekleurde bloembladen, meeldraden en 9 (of 6); bloeiwijze schermvormig en eindelings aan een zeer lange stengel;
Blad: lange opstaande lijnvormige op doorsnee min of meer driekantige bladen
Vrucht: kokervormig, de vruchten produceren weinig zaad.
Hoogte / lengte stengel: 0,5-1,5 m
 
 
 
Milieu: in zoete tot zwak brakke voedselrijke ondiepe wateren ( tot 0.5m) en in verlandingsvegetaties; op zandgronden met een (dunne) baggerlaag; in sloten, plassen, kanalen, spoorsloten, stadsvijvers en singels; meestal volle zon - in de buurt van bomen tijdelijk beschaduwd.
Verspreiding in Nederland: algemeen in het laagveen, het rivierengebied en Noord-Nederland; elders vrij zeldzaam of ontbrekend.
Toepassing: tuin- en stadsvijvers. Groeit ook goed in natte plantenbakken die een paar cm onder waterstaan.
Beheer: geregeld schonen, liefst gefaseerd.
Wilde solitaire bijen en andere insecten: In agrarisch gebied zijn wilde bijen nauwelijks waargenomen (alleen op afstand van een paar meter zandbijen en/of groefbijen en tuinbladsnijder. In de eigen tuin maskerbijen die de bloemen van deze plant 5 tot 6 weken continu bezoeken. Daarnaast een enkele keer door wormkruidbij en andere insecten, onder meer zweefvliegen, 1 x een bijenwolf en een paar keer door mestselwespen. Deze insecten bezoeken zwanenbloem voornamelijk voor nectar.
Dracht: nectar en geeloranje/oranje stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3. Het hangt er heel sterk vanaf of er bijenvolken in de buurt staan. Ook honingbijen komen het meest voor nectar, maar verzamelden in onze tuin ook oranje-geel stuifmeel.
Opmerking: kan in sloten en uiterwaarden over honderden meters dominant voorkomen. Was enkele decennia geleden een wettelijk beschermde soort. Door zeer intensieve schoning met groot materieel is de plant op veel gebieden sterk afgenomen.
Platen Zwanenbloem - (bron links: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz; rechts: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora)
 
Zwanenbloem
Bloeiwijze
 
knopstadium
 
Vruchtstadium
 
Een boerensloot met zwanenbloem in Friesland
 
Een fragment
 
Een spoorsloot in Leeuwarden
 
Centrum dokkum
 
Honingbij
 
Honingbij
 
Aardhommels
 
Aardhommel
 
Bijen en andere insecten die op deze plant in de tuin in jul-aug 2020 zijn gefotografeerd
 
Honingbijen met oranje-geel stuifmeel
 
 
 
 
Maskerbijen
5 tot 6 weken continu bezoek van 4-9 maskerbijen
 
 
 
 
Wormkruidbij zuigt nectar
 
Een enkele keer is een wormkruidbij waargenomen
 
 
Franse wesp was de hele bloeiperiode aanwezig
 
Zweefvliegen bezochten de bloem voor stuifmeel
 
Pistooltje, een nachtvlinder kwam ook een paar keer langs is gefotografrrd tussen 22.00 en 23.00 uur.