Bernagie - Borago officinalis-
Ruwbladigenfamilie - Boraginaceae
Drachtplant, hommelplant, bijenplant
Een eenjarige plant
Bloeiperiode: juni - september
Bloem: blauw, stervormig gedeeld met afstaande en veelal spitse slippen, meeldraden opvallend paarsblauw
Blad: ruw behaard; meestal eirond;  rozetbladen met een  gevleugelde, versmalde  bladsteel,  de zittende stengelbladen langwerpig tot lancet-vormig; bovenste stengelomvattend.
Vrucht: spitvrucht
Overige: stengels zeer stijf, borstelachtig behaard.
Hoogte: 0,4-0,8m
 
 
 
Milieu en groeiplaats: vochtige tot vochthoudende, voedselrijke, zandige tot lichte kleibodems; op braakliggende terreinen, vuilstorten, en bij VAM-installaties op spoorwegterreinen; in principe overal waar open plekken zijn; zonnig.
Verspreiding in Nederland: verwilderd keukenkruid; minder algemeen.
Fauna: honingbijen, hommels, solitaire wilde bijen.
Toepassing: tuinen, volkstuinen
Beheer: bodem openhouden en/of steeds opnieuw uitzaaien.
Wilde solitaire bijen:
  Tuinbladsnijder Megachile centuncularis  
  Grote bladsnijder Megachile willughbiella  
  Gewone sachembij Anthophora plumipes  
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 5.
 
Bernagie - Borago officinalis- (bron links: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz; rechts:Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm )
 
Plant
 
Bloeiwijze
 
Bloemen
 
Blad en bloemknoppen
 
Bloemknoppen
 
Fragment begroeiing op een volkstuin
 
honingbijen
 
Tuinbladsnijder
 
Tuinbladsnijder