Daslook - Allium ursinum -
Narcsisfamilie- Amarylllidaceae; voorheen Lookfamilie - Alliaceae
Bijenplant, drachtplant, hommelplant
Een bolgewas
Bloeiperiode: april-mei
Bloem: bloem wit; bloeiwijze een schermachtig (een schijnscherm), bij volledig ontwikkelde schermen min of meer half bolvormig tot langwerpig; bloeistengel iets 3-kantig
Blad: 1 of meestal 2 grondstandige brede bladen
Vrucht: doosvrucht
Hoogte: 0,2-0,35 m
Opmerking: plant met een sterk lookgeur
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: vochtige, matig voedselrijke, neutrale tot veelal kalkhoudende en humusrijke bodems; in hellingbossen en onder allerlei soorten loofhoutbeplantingen; beschaduwd in het voorjaar, diepe schaduw in de zomer.
Verspreiding in Nederland: vrij zeldzaam in Zuid-Limburg en het duingebied buiten de Waddeneilanden; verder vooral een stinzenplant.
Fauna: In tegenstelling met veel andere soorten look worden er in het algemeen weinig bijen op daslook waargenomen.
Toepassing: kan goed in tuinen en openbaar groen worden aangeplant of uitgezaaid. Aanplanten in combinatie met uitzaaien geeft meestal het beste resultaat.
Beheer: is in tuinen en parken een snel expanderende soort; vooral als de zaadkoppen in het betreffende plantsoen wat worden verspreid, krijgt de plant na 6 jaar (uitgaande van een pol per m²), een accentfunctie. Daslook kan op vrij donkere plekken groeien en tot dominantie komen; vraagt nauwelijks beheer. Op donkere plekken is de bodem in de zomer kaal. Daslook vormt en dicht dek van bladen, waardoor andere voorjaarsbloeiers kunnen worden verdrongen; in tuinen en parken is een bufferzone soms nodig. Wettelijk beschermd.
Wilde solitaire bijen
  Tweekleurige zandbij Andrena bicolor In 2012 werd in de tuin voor het eerst in 20 jaar zeer frequent bezoek van wilde bijen waargenomen, vooral rosse metselbij
  Viltvlekzandbij Andrena nitida
  Witbaardzandbij Andrena barbilabris
  Groefbijen Lasioglossum)
  Rosse metselbij Osmia bicornis
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 2 en 4. Een onregelmatige drachtplant, die soms dagen achtereen of zelfs tijdens de hele bloei zeer geregeld door honingbijen kan worden bezocht. Zelf 1 x in het Arboretum van Wageningen talrijk bijenbezoek waargenomen; in 2012 ruim twee weken lang vrijwel alle dagen in de tuin op ca. 6 m daslook, maar niet talrijk. Ten opzichte van andere looksoorten die op deze website worden genoemd, wordt daslook minder frequent zowel door honingbijen als wilde bijen bezocht.
 
Platen - (bron links: Flora Batavia Jan Kops et al.; rechts: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora)
 
Platen - (bron links: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz ; rechts: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm)
 
Bloem
 
Plant
 
Bollen van dasllook
 
De bollen moeten in tuinen geregeld worden gerooid. Anders worden de dominant
 
 
 
 
 
 
 
Een aangelegd Essen-iepenbos
 
Thijssepark in Amstelveen
 
Een parkstrook
 
Een geluidswal met parkstrook (Meanderpark Amstelveen)
 
Een parkstrook in Leeuwarden
 
Fragment van een tuin onder een magnolia
 
Zandbij (mannetje)
 
Witbaardzandbij - Andrena barbilabris(vr)
 
Witbaardzandbij - Andrena barbilabris(vr)
 
Groefbij (mannetje)
 
Rosse metselbij (mannetje)
 
Rosse metselbij
 
Honingbijen
 
Honingbijen