Kruipend zenegroen - Ajuga reptans---
Lipbloemfamilie - Lamiaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: mei-juni.
Bloem: bloem blauwpaars, bloeiwijze een aar
Blad: blad groen tot zwak roodbruin aangelopen
Vrucht: een vierdelige splitvrucht
Overige: plant met bovengrondse uitlopers; stengel aan de voet kaal of dun behaard; naar boven toe meestal aan de twee tegenoverstaande zijde behaard of rondom zachtharig
Hoogte: 0,1-0,3 (0,4) m
Opmerking: Er bestaan tientallen cultivars met onder meer roodbruin tot purper blad)
 
Milieu en groeiplaats: vochtige, veelal matig voedselrijke of iets schrale kalkhoudende bodems; leemhoudend zand, leem en löss; in graslanden, grazige bermen, langs bosranden, in struwelen, zandafgravingen en langs kanten van sloten en greppels; licht beschaduwd.
Verspreiding in Nederland: in hoofdzaak in Zuid-Limburg en de zand- en leemgronden in het binnenland en het Hollands duingebied
Fauna: hommels, vlinders, wilde bijen, honingbijen.
Toepassing: tuinen, tegeltuinen.
Beheer: in grazige vegetaties eenmaal per jaar maaien; verdraagt ook twee maaibeurten per jaar.
Wilde solitaire bijen
  Gewone sachembij Anthophora plumipes  
  Blauwe mestelbij Osmia caerulescens  
  Rosse metselbij Osmia bicornis  
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3.
 
Kruipend zenegroen - (Bron plaat: Flora Batava, Jan Kops en F. W. van Eeden)
 
Platen kruipend zenegroen - (Bron links: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora; rechts: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz)
 
Kruipend zenegroen met roodbruin blad (c.v. atropurpurea)
 
Close up kruipend zenegroen (c.v. atropurpurea)
 
Kruipend zenegroen in bosrand
 
Kruipend zenegroen in grasland
 
Kruipend zenegroen in grasland, fragment
 
Detail grasland
 
Kruipend zenegroen op een vochtige bodem
 
Kruipend zenegroen in een tuin
 
Kruipend zenegroen in een Heemtuin van Amstelveen
 
Kruipend zenegroen met bont dikkopje