Witte paardenkastanje - Aesculus hippocastanum --
Zeepboomfamilie - Sapindaceae: voorheen Paardenkastanjefamilie - Hippocastanaceae--
Drachtplant, hommelplant
Een boom
Bloeiperiode: half april-mei (begin juni)
Bloem: wit met rode vlekjes, bloeiwijze een trosvormige opstaand pluim. knoppen groot, donkerbruin en zeer kleverig
Blad: tegenoverstaand en handvormig gedeeld; met 5 tot 7 omgekeerd eironde, deelbladen met een toegespitste top, bladrand dubbel gezaagd
Vrucht: grote driehokkige, stekelige doosvruchten met grote bruine zaden
hout: schors (grijs)bruinachtig, aanvankelijk glad, later af schilferend; hoog
Hoogte: tot 25,0 m
 
Opmerking bloei: In de meeste boeken wordt mei-juni opgegeven, maar de afgelopen 10 jaar was dat geregeld vroeger. Zelfs na de lange winter periode van 2009-2012 begonnen veel kastanjes al te bloeien. Zowel witte als rode kastanje stonden op 30 april in volle bloei!
Milieu en groeiplaats: vochtige tot vochthoudende, (matig)voedselrijke bodems; groeit op de meeste plaatsen, maar vermijdt extremen; de genoemde soorten groeien op zonnige plaatsen. In het algemeen zijn de soorten niet kritisch, maar zijn wel gevoelig voor bodemverdichting en iets voor wegenzout.
Herkomst en verspreiding in Nederland: Zuidoost-Europa veel aangeplant en regelmatig verwilderd. Onder meer in loofbossen op overwegend vochtige, voedselrijke bodems.
Toepassing: parken, landgoederen, laanboom, tuinen etc.
Beheer: eventueel verjongingssnoei; de soorten hebben een sterke sapstroom in het voorjaar. In verband met bloeden direct na de bladval eind oktober eind november/dec-jan snoeien).
Wilde solitaire bijen: zandbijen (Andrena).
Dracht: nectar en rood roodstuifmeel. Indicatie voor dracht code 5 (rwn 1; rwp 3)
Plaat - (bron:Flora Batava Jan Kops et al.)
 
Plaat en Knop - (bron links: Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz )
 
Fragment kroon
 
Detail kroon
 
Bloeiwijze
 
Bloemen
 
Beplanting speelplaats
 
Laanbeplanting
 
Oprit begraafplaats
 
Een honingbij
 
Dubbelbloemige Cultivar meestal van minder of geen betekenis voor bijen