Een voorlopig overzicht
Water en oeverplanten (alle planten zijn overblijvend)  
Alisma plantago-aquatica - Grote waterweegbree (in voorbereiding): jul-sep, wit, 0,3-1,5 m hoog . Milieu: zoete tot iets brakke, stilstaande tot zwak stromende voedselrijke wateren en op natte voedselrijke bodems; diepte 0-0,2 m; ook zwak brak. Zon. Fauna: honingbijen1, wilde bijen
Butomus umbellatus - Zwanebloem: jun-sep, roze, 0,5-1,5 Milieu: zoete tot zwak brakke voedselrijke wateren en in verlandingsvegetaties; op zandgronden met een (dunne) baggerlaag. Zon. Fauna: honingbijen3, hommels, wilde bijen
Ludwigia grandiflora - Waterteunisbloem: jun-okt, geel, boven de waterspiegel. niet volledig winterhard,0,2-0,5 m hoog. Milieu: voedselrijk water, met 5 tot 25 cm diepe bodems. Zon. Fauna: honingbijen1, hommels.
Nuphar lutea - Gele plomp: mei-aug, geel, diepte 0,6-2,0 m hoog. Milieu: matig voedselrijk tot zeer voedselrijk, stilstaand tot zwak stromend water met modderlaag op de bodems. Zon. Fauna: honingbijen1, hommels.
Nymphaea alba - Witte waterlelie: mei-aug, wit, diepte 0,6-1,75 m hoog. met wortelstok. Milieu: niet te diep stilstaand tot zwak stromend, min of meer voedselrijke zoet, helder water met modderlaag op de bodems; maar niet op zeeklei. Zon. Fauna: honingbijen1, hommels.
Nymphoides peltata - Watergentiaan: jul-sep, geel. 1,0-2,0 m hoog. Milieu: in voedselrijk, stilstaand tot zwakstromend zoet tot zeer zwak brak water met dunne modderlaag op een meestal kleiige bodems, maar ook op venig zand of veen; ontbreekt op puur veen; heeft een hoge fosfaattolerantie. Zon ; Fauna: honingbijen 3, hommels.
Persicaria amphibia (polygonum amphibia); Veenwortel (in voorbereiding): jun-okt, roze;, landvorm 0,3-0,8, watervorm, tot stengels van ca. 2m. Milieu: ondiepe voedselrijke wateren, ook in matig voedselrijk - relatief voedselarm water met een voedselrijke bodems; verder in allerlei overgangen van nat naar droog zon-licht beschaduwd. Fauna: honingbijen1.
Pontederia cordata - Moerashyacint: jul-sep, blauw;blad met een hartvormige voet. 0,6-1,0 m hoog. Milieu: voedselrijk water veelal met een modderlaag op de bodems. Zon. Fauna: hommels.
Potentilla palustris - Wateraardbei: jun-jul, bloewijze een. los armbloemig bijscherm, roodbruin, wortelstok, 0,3-1,2 m hoog. Milieu: matig voedselarm tot matig voedselrijk water en moerassen op zandige en venige bodems. Zon. Fauna: honingbijen1.
Utricularia vulgaris - Groot blaasjeskruid: jun-sep, geel. Hydr, 0,05-0,2 m hoog. boven water,0,3-2,0 onder water. Milieu: matig voedselrijk, maar weinig of niet verontreinigd water met een modderlaag op de bodems; diepte ca. 05-2 m hoog, vaak boven een klei of veenbodems. Zon. Fauna: honingbijen1.