Terug naar bijenhelpdesk
Wilde/inheemse bijenplanten en drachtplanten
(veel van deze planten zijn ook tuinplanten)
A B C D E F G H I-J K L M N O P R S T U V W IJ Z
Top-100 wilde planten
Bomen Overblijvende planten Eenjarigen
Heesters ------- Klimplanten Tweejarigen & ruderale Bollen en knollen
Invasieve soorten Planten voor zware klei  
Eetbare planten voor bijen
Wintergroene inheemse en uitheemse planten
Planten voor bijenhotels
Naar overzicht tuinplanten
 
Deze bijenplanten / drachtplantengids
Deze bijenplanten / drachtplantengids gaat over bloeiende planten waar honingbijen en wilde bijen nectar en stuifmeel  zoeken om te kunnen overleven. Maar wat zijn bijen? Bijen zijn insecten. Insecten worden gekenmerkt door het bezit van een kop, een borststuk en een achterlijf. Aan de kop zitten de waarnemingsorganen: ogen en voelsprieten (tevens reukorganen) en monddelen om voedsel op te nemen. Aan het borststuk bevinden zich drie paar poten en meestal twee paar vleugels, in het achterlijf liggen de ademhalingsorganen en het spijsverteringskanaal. Bijen hebben twee paar vliezige, doorzichtige vleugels, waarvan de achterste een stuk kleiner zijn dan de voorste. Het meest bekende lichaamsdeel van bijen is de angel.
Bijen leven uitsluitend van plantaardige voedingsstoffen. Voor hun energiebehoefte gebruiken ze nectar en voor het broed verzamelen ze stuifmeel, met uitzondering van de parasitaire bijen. Enkele soorten verzamelen ook plantaardige olie. Vooral voor stuifmeel zijn ze volledig afhankelijk van bloeiende planten.
Conclusie: zonder bloemen geen bijen. 
Deze bijenplanten / drachtplantengids geeft een uitvoerig overzicht van planten die door honingbijen en wilde bijen worden bezocht.  Voor veel mensen zijn honingbijen en bijen hetzelfde, maar in Nederland is de honingbij slechts één van ruim 350 soorten bijen die ooit in Nederland zijn waargenomen. De honingbij wordt als huisdier gehouden alle overige bijen zijn wilde bijen. 
Voor meer algemene informatie over bijen en beheer van bijen zie: www.bijenhelpdesk.nl
Voor meer specifieke informatie over wilde bijen zie: www.denederlandsewildebijen.nl
Vrijwel alle informatie over bloembezoek is gebaseerd op eigen veldwerk. Dit geldt ook voor alle foto's. (met uitzondering van enkele afbeeldingen)
De oorsprong van deze website gaat terug naar het boek "Plantenvademecum voor tuin, park en landschap" Dit boek over bijenplanten is op initiatief van de Nederlandse bijenhoudersvereniging in 2007 uitgegeven. Dit boek is uitverkocht. Daarnaast zijn er vele drachtplanten gevonden die niet in het plantenvademecum staan genoemd. Voor literatuur zie www.bijenhelpdesk.nl
 
Bijenplanten en drachtplanten
Het begrip drachtplant, een begrip uit de bijenteelt, heeft betrekking op het foerageergedrag van honingbijen. Door het communicatiesysteem (bijendans) vliegen bijen massaal op een bepaald gewas. Als bijvoorbeeld een koolzaadveld in bloei staat is er dracht. Wilde bijen zoeken individueel naar bloeiende planten. Dat zijn dan gewoon bijenplanten. Maar het overgrote deel van bijenplanten zijn drachtplanten en andersom.
De website kan worden geopend met
www.bijenplanten.nl   en  www.drachtplanten.nl
 
De oorspronkelijke domeinnaam van deze website was www.bijenplanten.nl. Maar omdat ook entomologen die in wilde bijen waren gespecialiseerd ook het begrip drachtplanten gebruikten werd dit de standaard term: www.drachtplanten.nl. Voor algemene toepassing is deze term niet helemaal corect. Maar de grenzen tussen de ene en de andere term zijn zeer vaag. Daarnaast wordt er ook gesproken over hommelplanten en vlinderplanten. De ene plant kan een typische vlinderplant zijn (Vlinderstruik), andere planten het meest een drachtplant (Linde).
Iedere beschrijving van een plant begint met een of meer termen
  Bijenplant: wordt door wilde(solitaire) bijen bezocht.
  Hommelplant: wordt hommels bezocht.
  Drachtplant: wordt door honingbijen bezocht.
  Vlinderplant: wordt door dagvlinders bezocht.
Heel vaak worden planten door alle vier categoriën bezocht. De mate en de frequentie van dit bezoek hangt van allerlei omstandigheden af. Er wordt daarom ook geen rangorde aangegeven.
--
Updating Terug
Gemiddeld wordt er wekelijks een nieuwe bijenplant toegevoegd of sterk geüpdatet.
De overzichtstabellen worden 1 keer per jaar in het winterseizoen geupdatte.
Deze website wordt omgevormd
Op verzoek van velen wordt de database bijenplanten/drachtplanten gesplitst in inheemse en uitheemse planten.
De planten-, genus en familienamen worden in overeenstemming worden gebracht met de Heukels'flora van Nederland 23e druk. De kleine foto's maken plaats voor 1 grotere foto. Waarbij direct de voornaamste kenmerken zichtbaar zijn. Verder worden ook familiekenmerken toegevoegd. In de winter van 2016 zal deze omvorming zijn voltooid.
Voltooid is: A -
Disclaimer
De auteur heeft de uiterste zorg besteed aan de betrouwbaarheid van de gepubliceerde gegevens en informatie. Deze kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn en onjuistheden kunnen voorkomen. Aan de op deze website gepresenteerde gegevens en informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Auteur en haar directe bronhouders (aanleveraars van de gegevens) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van gegevens of informatie zoals vermeld op deze website.