Literatuur: drachtplanten
Fischer et al. (1981) Der Schweizerische Bienenvater: Lehrbuch der Bienenzucht. Fachschriftenverlag des Vereins Deutschschweizerischer Bienenfreunde, pp. 568.
Hensels, L.G.M. (1981). Drachtplantengids voor de bijenteelt. Pudoc, Wageningen, pp. 117.
Hensels, L.G.M. (2000). Bestuiving land- en tuinbouwgewassen door honingbijen. Elsevier, Doetinchem, pp. 96.
Hensels, L.G.M. 2014. Bloeiend leven. Imkersbond ABTB. 320 pp.
Heimans, H. H.W. Heinsius & Jac. P. Thijsse,, 1983. Geïllustreerde floa van Nederland. Versluys, Amsterdam: 1242 pp.
Hoorde, A. van, M. Hermy, B. Rotthier & F.J. Jacobs (1996). Bijenplantengids. Informatiecentrum voor Bijenteelt van de Koninklijke Vlaamse Imkersbond, Merelbeke, pp. 95.
Koster, A. (1988). Mogelijkheden tot drachtverbetering langs waterkanten in het stedelijk gebied. Bijenteelt 90 (10): 271-274.
Koster, A. (1988). Natuurlijke begroeiing op spoorwegterreinen als voorbeeld van een meer natuurlijk drachtgebied. Bijenteelt 90 (10): 167-170.
Koster, A. (1989). Knelpunten bij aanleg en beheer van "natuurlijke" drachtgebieden. Bijenteelt 91, 11:
Koster, A. (1993). Ecologisch beheer van wilde drachtplanten. Bijen 2 (5): 131-132.
Koster, A. (1999). Honingwinning in relatie tot maatschappelijke aspecten. IBN-rapport 438. Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek, Wageningen, pp. 86 + bijlage.
Koster, A. 2001). Bijen in openbaar Groen: pinoniervegetaties, grasland, ruigte en beplantingen. Groen 57 (7/8): 23-29.
Koster, A. (2001). Reuzenberenklauw Gewenst / Ongewenst. Tuin & Landschap 23 (8): 54-55.
Koster, A. (2001. Wilde bijen in relatie tot het groenbeheer in Amsterdam. Alterra-rapport. Alterra, Wageningen, pp. 129.
Koster, A. (2001). Wilde bijen in relatie tot het groenbeheer in Sneek. Alterra-rapport, Alterra, Wageningen.
Koster, A., 2007. Plantenvademecum voor tuin park en landschap. Fontaine Uitgevers, s-Graveland: 416 p.
Koster, A. 2010.  Openbaar groen en de betekenis voor bijen: Aandachtspunten en richtlijnen voor het bevorderen van de bijenstand door middel van ecologisch groenbeheer en het toepassen van stuifmeel- en nectarproducerende planten (drachtplanten). Bijenstichting 53 pp. (pdf)
Maurizio, A. & F. Schaper (1994). Das Trachtpflanzenbuch. Ehrenwirth, München, pp. 334.
Neve, A. & R. van der Ham, 2014. Bijenplanten: nectar en stuifmeel voor honingbijen. Naturalis en KNNV afd. Delfland. 511 pp..