Overige eenjarige planten
Bij het samenstellen van de tabellen waren van deze planten nog geen foto's met bijen beschikbaar. Ze zijn daarom niet op de website in de tabellen opgenomen.
 
Adonis aestivalis - Zomeradonis: eenjarig: mei-jul, rood, bloeiwijze alleenstaand. 0,2-0,4. Vrij schrale tot matig voedselrijke, droge tot vochthoudende, kalk- en leemhoudende bodems. Zon. (inheems); Fauna: honingbijen.
Ammobium alatum - Ammobium: eenjarig: jun-sep, lintbloemen wit, buisbloemen oranje of geel, strobloemachtig, bloeiwijze min of meer alleenstaand. 0,5-0,8. Vochthoudende, schrale tot matig voedselrijke bodems. Zon. (uitheems); Fauna: honingbijen.
Anthriscus cerefolium - Kervel: eenjarig: mei-jun, wit. 0,4-0,6. Vochthoudende, matig voedselrijke, neutrale bodems; licht beschaduwd. (inheems); Fauna: honingbijen, vlinders..
Bidens aurea - Tandzaad: eenjarig: aug-sep, geel, bloeiwijze alleenstaand of enkele bij een op vertakte stengels. 0,6-1,0. Vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, zandige tot kleiige bodems. Zon. (uitheems), Tegel; Fauna: honingbijen, hommels.
Boisduvalia densiflora: eenjarig: Jul-sep, geel; lijkt wat op basterd wederik. 0,2-0,6. Voedselrijke natte tot vochtige bodems. Zon. (uitheems); Fauna: honingbijen.
Brachyscome iberidifolia : eenjarig: jun-sep, blauw en paarsachtig, bloeiwijze alleenstaand; 0,3-0,4. Vochthoudende, matig voedselrijke bodems. Zon. (uitheems); Fauna: honingbijen.
Centaurea pulcherrima - Centaurie: eenjarig: jul-aug, roze- tot purperachtig, in het midden zilverachtig bleek, bloeiwijze alleenstaand. 0,4-0,6. Vochtige tot matig droge, matig voedselrijke neutrale, liefst kalkhoudende bodems. Zon. (uitheems); Fauna: honingbijen.
Clarkia amoena - Zomerazalea: eenjarig: jun-aug, lila tot rozerood, bloeiwijze een tros. 0,5-0,7. Vochtige, matig voedselrijke, zandige bodems. Zon. (uitheems); Fauna: honingbijen.
Claytonia siberica - Roze winterpostelein: eenjarig: mei-aug, roze. 0,1-0,3. Vochtige of vochthoudende, (matig) voedselrijke en humushoudende, zandige tot leemachtige bodems; in bossen met een gestoorde bodems; onder heggen, in stadsplantsoenen, op begraafplaatsen en op weinig belopen plaatsen tussen het plaveisel; halfschaduw-beschaduwd. (inheems); Fauna: honingbijen.
Cleome spinosa - Kattensnor: eenjarig: jul-sep, roze, purper tot wit, bloeiwijze een eindelingse tros. 0,8-1,2. Vochthoudende, matig voedselrijke, humushoudende, zandige tot lemige bodems. Zon. (uitheems; Fauna: honingbijen.
Clinopodium acinos - Kleine steentijm: eenjarig: jun-sep, paarsblauw, bloeiwijze okselstandig. 0,15-0,25. Iets vochtige tot droge, kalkhoudende bodems; veelal in min of meer open grazige vegetaties. Zon. (inheems); Fauna: honingbijen, hommels, wilde bijen.
Collinsia grandiflora - Collinsia: eenjarig: mei-sep, rozeachtig, blw, bloeiwijze een tros. 0,2-0,3. Vochtige, matig voedselrijke en humusrijke bodems. Zon-lichte schaduw. (uitheems); Fauna: honingbijen.
Consolida ajacis - Valse ridderspoor: eenjarig:jun-aug, blauw, bloeiwijze een armbloemige tros. 0,5-1,0. Meestal op vochthoudende, matig voedselrijke tot voedselrijke neutrale bodems. Zon. (inheems); Fauna: honingbijen, hommels.
Consolida regalis - Wilde ridderspoor: eenjarig: jun-aug, paarsblauw, bloeiwijze een armbloemige tros. 0,2-0,5. Vochthoudende, matig voedselrijke, kalkrijke, zavelachtige bodems; oorspronkelijk in wintergraanakkers. Zon. (inheems); Fauna: honingbijen, hommels.
Cucumis sativus - Komkommer: eenjarig: mei-sep, geel. 0,1-3,5, stengels liggend. Vochtige, luchtige zeer voedselrijke bodems. Zon. (uitheems); Fauna: honingbijen, hommels.
Cucurbita melo - Pompoen: eenjarig: mei-sep, geel. 0,1-3,5, stengels liggend. Vochtige, luchtige zeer voedselrijke bodems; soms als individuele plant spontaan en eenmalig aanwezig op ruderale terreinen en langs rivieroevers; in warme zomers worden de vruchten rijp. Zon. (uitheems); Fauna: honingbijen, hommels.
Cucurbita pepo - Sierpompoen: eenjarig: jun-aug, geel. 4,0-8,0, stengels liggend. Vochtige, luchtige zeer voedselrijke bodems. Zon. (uitheems); Fauna: hommels.
Dicranostigma leptopodum - Drakenbloem: eenjarig: jul-aug, geeloranje; lijkt op een gele papaver. 0,5-1,0. Vochtige voedselrijke en humushoudende bodems. Zon tot lichte schaduw. (uitheems); Fauna: honingbijen, hommels.
Dracocephalum moldavica - Drakekop: eenjarig: jun-sep, blauw, bloeiwijze een aar. 0,4-0,6 Enigszins vochtige, matig voedselrijke bodems. Zon- tijdelijk schaduw. (uitheems); Fauna: honingbijen, hommels, wilde bijen.
Dracopis amplexicaulis - Stengelomvattende kegelbloem: eenjarig: jun-sep, geel, bloeiwijze alleenstaand. 0,6-0,9. Vochtige, matig voedselrijke bodems. Zon. (uitheems); Fauna: honingbijen.
Echium plantagineum - Slangenkruid: een-/tweejarig: jun-aug, blauw en roze verkleurend. 0,3-0,5. Vrij droge, zandige en steenachtige plaatsen of voedselarme, neutrale bodems. Zon. (uitheems); Fauna: honingbijen, hommels, vlinders.
Erophila verna - Vroegeling: eenjarig: feb-mrt, wit. 0,03-0,15. Open, droge, voedselarme tot matig voedselrijke, vaak kalkhoudende zandgrond en leem- en zavelbodems; op allerlei open droge terreinen; in open bermen en taluds van wegen, kanalen en spoorwegen, greppelkantjes, industrieterreinen, in geschoffelde stadsplantsoenen, tussen het plaveisel en op muren. Zon. (inheems); Fauna: honingbijen.
Eruca sativa - Zwaardherik: eenjarig: mei-aug, wit tot geelachtig en paars geaderd. 0,5-0,9. Vochtige tot zomerdroge, voedselrijke bodems; ondermeer op ruderale terreinen. Zon. (uitheems); Fauna: honingbijen.
Galeopsis segetum - Bleekgele hennepnetel: eenjarig: jun-sep, wit met geel, bloeiwijze okselstandig. 0,1-0,3. Droge, matig voedselrijke, open, houdende zandige bodems; in roggeakkers, in open bermen, en open plaatsen langs spoorwegen. Zon. (inheems); Fauna: honingbijen, hommels, wilde bijen.
Gilia achilleifolia - Duizendblad gilia: eenjarig: mei-sep, blauwachtig, bloeiwijze okselstandig. 0,4-0,6. Enigszins vochtige, matig voedselrijke, lichte minerale bodems. Zon. (uitheems); Fauna: honingbijen, hommels.
Gilia capitata - Hoofdjegilia: eenjarig: mei-sep, lavendelblauw, bloeiwijze alleenstaand. 0,4-0,6. Enigszins vochtige, matig voedselrijke, lichte minerale bodems. Zon. (uitheems); Fauna: honingbijen, hommels, vlinders.
Gilia tricolor - Driekleurige gilia: eenjarig: jun-aug, lila tot roze, met gele kroonbuis en purper keel, bloeiwijze okselstandig. 0,3-0,4. Enigszins vochtige, matig voedselrijke, lichte minerale bodems. Zon. (uitheems) hommels, vlinders.
Glaucium flavum - Hoornpapaver: eenjarig/VAST/ jun-aug, geel; lijnvormige zaaddozen tot ca 25 cm lang; Ther/Hemi: 0,4-0,8. Open, zomerdroge, voedselrijke en kalkhoudende, openliggende veelal verstoorde bodems en substraten; in Nederland op vloedmerken. Zon. (inheems); Fauna: honingbijen, hommels.
Helianthus debilis - Zonnebloem: eenjarig: jul-sep, geel (sommige cultivars ook bruinrood om het hart), bloeiwijze eindelings; planten vertakt en bloemen relatief klein. 1,2-2,0Vochtige, matig voedselrijke bodems. Zon. (uitheems); Fauna: honingbijen, hommels.
Helichrysum bracteatum - Strobloem: eenjarig: jul-okt, geel, kleuren cultivars variëren van wit tot rood, bloeiwijze alleenstaand. 0,5-0,8. Vochtige, matig voedselrijke, min of meer neutrale, liefst zandige bodems. Zon. (uitheems); Fauna: honingbijen.
Iberis amara - Bittere scheefbloem: eenjarig: jun-sep, wit. 0,1-0,3. Vochthoudende tot zomerdroge, matig voedselrijke, kalkhoudende, zandige tot lemige bodems; op open plaatsen van braakliggende terreinen, spoorwegterreinen, bouwland. Zon. (inheems) Fauna: honingbijen, vlinders.
Iberis umbellata - Schermscheefbloem: eenjarig: jun-sep, wit-paarsverkleurend. 0,2-0,6. Vochthoudende voedselrijke bodems; op open plaatsen in de buurt van bebouwing of stortplaatsen. Zon. (inheems); Fauna: honingbijen, hommels, vlinders.
Impatiens scabrida - Springzaad: eenjarig: jul-sep, geelwit. 0,4-1,0. Vochtige, matig voedsel- en humusrijke bodems; beschaduwd. (uitheems) hommels.
Impatiens walleriana - Vlijtig liesje: eenjarig: jun-okt, wit tot rood, violet. 0,3-0,5. Vochtige, matig voedsel- en humusrijke bodems; beschaduwd. (uitheems); Fauna: honingbijen, hommels.
Lappula deflexa - Stekelzaad: een-/tweejarig: jun-aug, blauw. 0,3-0,6. Vochtige, voedselrijke bodems. Zon. (uitheems); Fauna: honingbijen.
Lavatera trimestris - Struikmalva: eenjarig: jul-okt, roze, bloeiwijze okselstandig alleenstaand. 0,8-1,2. Vochthoudende tot iets droge, matig voedselrijke, neutrale bodems; gevoelig voor noordoostelijke vriezende wind. Zon. (uitheems); Fauna: honingbijen.
Lepidium sativum - Tuinkers: eenjarig: jun-jul, wit. 0,3-0,5. Vochtige, matig voedselrijke bodems. Zon. (uitheems); Fauna: honingbijen.
Leucanthemum paludosum - Kleine margriet: eenjarig: apr-jul, wit, alleenstaand. 0,15-0,3. Vochtige tot min of meer droge, vrij schrale bodems; op steen en gruisachtige plaatsen. Zon. (uitheems)
Linum usitatissimum - Vlas: eenjarig: jun-aug, blauw. 0,3-0,8. Vrij droge tot iets vochtige, matig voedselrijke, open zandige tot kleiige bodems; vaak op de dicht en kaal gereden overgang van wegwegberm, bij veevoederbedrijven, op overslagplaatsen, industrie-, spoorweg- en haventerreinen. Zon. (uitheems); Fauna: honingbijen.
Lobelia x gerardii - Lobelia: eenjarig: jul-sep, purperviolet, bloeiwijze een tros; in Ned. eenjarig; 0,8-1,0. Vochtige, matig voedselrijke humushoudende bodems. Zon. (uitheems); Fauna: honingbijen, hommels.
Lobularia maritima (cv) - Zilverschildzaad: eenjarig: mei-sep, wit of lila. 0,1-0,2. Vochtige tot vrij droge, matig voedselrijk tot voedselrijke bodems en stenig substraat; tegen en op tuinmuren, op onbetreden plaatsen op het plaveisel, stoepranden, bij putten en tegen straatmeubilair en in boomspiegels. Zon. (inheems) Fauna: honingbijen..
Lopezia racemosa - Muskietenbloem : eenjarig: jun-okt, roze, bloeiwijze een tros. 0,5-0,8. Vochtige, matig voedselrijke bodems; bij droge bodems op plekken met een hoge luchtvochtigheid. Zon. (uitheems); Fauna: honingbijen.
Lupinus angustifolius - Blauwe lupine: eenjarig: jun-sep; hemelsblauw, bloemen spiraalvormig gerangschikt, bloeiwijze aarachtig; 0,4-0,6; vochthoudende/ niet te vochtige lichte minerale bodems. Landbouwgewas, soms ook in zaadmensels. Fauna: honingbijen, hommels.
Misopates orontium - Akkerleeuwenbek: eenjarig:jun-okt, rozerood, met donkere strepen, bloeiwijze een onvertakte tros; kleine opgaande planten. 0,1-0,25. Vochtige, matig voedselrijke, minerale en niet te zware open bodems; oorspronkelijk veel in akkers en volkstuinen; nu in akkerreservaten, langs spoorwegen, op spoorweg emplacementen en kale overhoeken. Zon. (inheems); Fauna: honingbijen..
Myosotis arvensis - Akkervergeet-mij-nietje: een-/tweejarig: mei-sep, blauw. 0,15-0,5. Vochtige tot droge, matig voedselrijke, zandige tot kleiige bodems; op min of meer open plaatsen; in akkers, wegbermen, op dijken, spoorwegterreinen, in open struwelen en stadsplantsoenen. Zon-licht beschaduwd. (inheems)..
Myosotis discolor - Veelkleurig vergeet-mij-nietje: eenjarig: mei-jun, eerst geel later blauwachtig. 0,1-0,25. Vochtige tot droge, enigszins voedselarme tot matig voedselrijke, zandige tot leemachtige bodems; in korte en iets open grazige vegetaties; in bermen, grasvelden, zandafgravingen, begraafplaatsen, en als pionierplant op spoorwegterreinen. Zon. (inheems)..
Myosotis laxa ssp. Cespitosa - Zompvergeet-mij-nietje: eenjarig/VAST/ mei-sep, blauw. Ther/Helo, 0,15-0,4. Natte, voedselrijke, zandige tot licht kleiige en venige bodems; vaak op droogvallende plaatsen; in graslanden en natte duinvalleien, langs sloot- en vijverkanten, vennen en plassen van zand- en kleiafgravingen, op overstroomde gedeelte in de uiterwaarden. Zon. (inheems); Fauna: honingbijen.
Myosotis ramosissima - Ruw vergeet-mij-nietje : eenjarig: apr-jun, blauw. 0,05-0,25. Droge, voedselarme tot iets voedselrijke, vaak kalkhoudende, open bodems; op min of meer open en vaak enigszins omgewerkte gronden; in de duinen, bermen, grasvelden, op spoorwegterreinen en in zandgroeven. Zon. (inheems) Fauna: honingbijen..
Nemophila maculata - Gevlekt bosliefje: eenjarig: mei-okt, wit tot zeer lichtblauw en donker gevlekt, bloeiwijze alleenstaand en okselstandig. 0,2-0,3. Vochtige, matig voedselrijke tot schrale bodems. Zon. (uitheems); Fauna: honingbijen.
Nemophila menziesii - Blauw bosiefje: eenjarig: mei-okt, blauw, bloeiwijze alleenstaand en okselstandig. 0,2-0,3. vochtige, matig voedselrijke tot schrale bodems. Zon. (uitheems); Fauna: honingbijen.
Nicotiniana tabacum - tabaksplant: eenjarig: jul-aug, groenachtig wit met oranjerode kroonslippen, bloeiwijze een pluim. 0,8-1,2. Vochtige, voedselrijke bodems. Zon. (uitheems); Fauna: honingbijen, hommels.
Nolana humifusa - Klokbloem: eenjarig: jun-okt, blauw, okselstandig; met liggende stengels. 0,1-0,15; kan onder gunstige omstandigheden een doorsnee van meer dan 1,0-1,5 bereiken. Vochtige, matig voedselrijke bodems. Zon. (uitheems); Fauna: honingbijen, hommels.
Nolana paradoxa - Chileense kloklbloem: eenjarig: jun-sep, blauw, okselstandig. 0,2-0,3. Vochtige, matig voedselrijke bodems. Zon. (uitheems); Fauna: honingbijen, hommels.
Ocimum basilicum - Basilicum: eenjarig: jun-okt, wit tot rood aangelopen, bloeiwijze aarachtig. 0,2-0,4. Vochtige, matig voedselrijke, minerale bodems. Zon. (uitheems) Fauna: honingbijen, hommels.
Origanum majorana - Marjolein: eenjarig/VAST/ kortlevend: jul-sep, wit tot licht roodachtig, bladen grijsviltig. 0,15-0,35. Vochthoudende tot vrij droge, matig voedselrijke tot schrale; kalk- en leemhoudende bodems. Zon. (uitheems); Fauna: honingbijen, hommels, vlinders.
Orlaya grandiflora - Straalscherm: eenjarig: jun-aug, wit. 0,5-0,8. Vrij droge, zomerdroge, matig voedselrijke lemige bodems. Zon. (uitheems); Fauna: honingbijen, wilde bijen.
Oxalis valdiviensis - Klaverzuring: eenjarig: jun-aug, geel. 0,1-0,2. Vochtige, matig voedselrijke bodems. Zon. (uitheems); Fauna: honingbijen.
Plantago arenaria - Zandweegbree: eenjarig: jun-sep. 0,1-0,5. Vochtige, uitdrogende, schrale tot matig voedselrijke, open zandige tot gruisachtige bodems; op rivierstranden, spoorwegemplacementen, overhoeken in de stad. Zon. (uitheems); Fauna: honingbijen.
Reseda odorata - Tuinreseda: eenjarig: jul-okt, groenachtig wit. 0,2-0,4,. Vrij droge open, matige voedselrijke bodems; kan in zachte, maar niet te natte winter overwinteren. Zon. (uitheems) honingbijen, hommels, wilde bijen, vlinders.
Rhinanthus alectorolophus - Harige ratelaar: eenjarig:mei-jul, geel, kelk dicht behaard, bloeiwijze een tros. 0,2-0,6 0,8. Vochtige tot zomerdroge, kalkhoudende bodems; in hooiland, op grazige spoorwegtaluds en wegbermen. Zon. (inheems); Fauna: hommels.
Richardia scabra - Mexikaanse klaver: eenjarig: jun-sep, wit-roze, blad breed. 0,3-0,8. Vochtige, matig voedselrijke, neutrale bodems. Zon. (uitheems); Fauna: honingbijen.
Salvia farinacea - Salvia: eenjarig: jun-sep, lavendelblauw, bloeiwijze een aar,0,4-0,6.. Vochtige, matig voedselrijke, humushoudende bodems. Zon. (uitheems); Fauna: honingbijen, hommels.
Salvia horminum - Salvia: eenjarig: jun-aug, roze-violet bloeiwijze een aar, een-/tweejarig Hemi: dekbladen roodviolet: 0,5-0,6.. Vochtige, matig voedselrijke, humushoudende bodems. Zon. (uitheems); Fauna: honingbijen, hommels.
Satureja hortensis - Bonenkruid: eenjarig: jul-sep, roze tot wit en met paarse punten, bloeiwijze een boven in de plant, zwak aarachtig. 0,2-0,4. Vochthoudende, neutrale bodems. Zon. (uitheems); E&P: blad; Fauna: honingbijen, hommels, vlinders.

Spergula arvensis - Gewone spurrie: Eenjarig: jun-sep, wit. 0,15-0,3. Milieu: droge tot vochthoudende, matig voedselrijke, open zandige bodems; akkeronkruid; in open stadsplantsoenen, langs open wegranden, op halfverhardingen, braakliggende terreinen en omgewoelde bodems; zon-licht beschaduwd. Verspr.nl: buiten de klei- en veengronden vrij algemeen. Fauna: honingbijen

Spergula morisonii - Heidespurrie: Eenjarig: apr-jun, wit. Ther, 0,1-0,2. Milieu: droge, voedselarme en kalkarme zandgronden; in min of meer open grazige weg- en spoorbermen, grasvelden, op steilrandjes en open plekken op heideachtige terreinen en stuifzandcomplexen; zon. Verspr.nl: vrij algemeen in de zandgrondgebieden in het binnenland. Fauna: honingbijen

Spergularia rubra - Rode schijnspurrie: Eenjarig: mei-okt, paarsrood, kroonbladen zijn aan de voet lichter van kleur. Ther, 0,05-0,15. Milieu: open, droge, iets voedselarme tot matig voedselrijke, zandige tot gruisachtige en vaak iets verdichte bodems; in open bermen, aan wegranden, op halfverhardingen, enigszins betreden plaatsen en spoorwegterreinen; zon. Verspr.nl: vrij algemeen op de (lemige) zandgronden en in stedelijke en industriƫle-gebieden. Fauna: honingbijen

Stellaria media Vogelmuur: Eenjarig: bloeit buiten de vorstperiode het jaar door, wit; grotere planten met liggende stengels. Ther, 0,1-0,3. Milieu: alle open, vochtige tot droge, vaakzeer voedselrijke bodems; in stadsplantsoenen, boomspiegels (veelal als gevolg van hondenuitlaat bemest), in goten, op plaveisel tegen de huizen en op pas opengewerkte braakliggende grond; zon-licht beschaduwd. Verspr.nl: zeer algemeen. Faina: wilde bijen, honingbijen.

Sutera campanulata - bacopa: eenjarig: jun-sep, purper. 0,1-0,3. Vochthoudende, matig voedselrijke bodems. Zon. (uitheems); Fauna: honingbijen, hommels, wilde bijen.
Sutera coradata - bacopa: eenjarig: jul-aug, wit, blw: okselstandig alleenstaand. ca. 0,1. Vochthoudende, matig voedselrijke bodems. Zon. (uitheems); Fauna: honingbijen.
Tagetes erecta - Grootafrikaantje : eenjarig: jun-sep, geel, bloeiwijze een eindelings. 0,5-0,8. Vochtige, matig voedselrijke bodems. Zon. (uitheems); Fauna: honingbijen.
Tagetes patula - Afrikaantje: eenjarig: jul-okt, geel met bruin, bloeiwijze alleenstaand, bijschermachtig vertakt. 0,3-0,7. Vochtige, matig voedselrijke bodems. Zon. (uitheems); Fauna: honingbijen.
Tagetes tenuifolia - Sterafrikaantje: eenjarig: jun-okt, geel; alleenstaand, bijschermachtig vertakt;Ther: 0,3-0,7. Vochtige, matig voedselrijke bodems. Zon. (uitheems); Fauna: honingbijen, wilde bijen.
Trachelium caeruleum - Halskruid: eenjarig: jul-aug, violetblauw, wit, bloeiwijze een tuilvormig. 0,8-1.0. Iets vochtige, matig voedselrijke bodems. Zon met middag schaduw. (uitheems); Fauna: honingbijen.
Veronica hederifolia - Klimopereprijs: eenjarig: mrt-mei, blauw, bloeiwijze een zie hoofdtekst planten met meestal liggende "stengels ", het blad doet aan klimopbladen denken. 0,05-0,25. Vrij droog tot enigszins vochtig, matig voedselrijk lemig zand, loss en lichte kleibodems; in akkers, bossen, onder hagen en struwelen, op houtwallen, in open bermen en dijken, en in stadsplantsoenen. Zon-licht beschaduwd. (inheems); FAUNA: honingbijen, wilde bijen..
Veronica peregrina - Vreemde ereprijs: eenjarig: apr-sep, witachtig tot licht blauw, bloeiwijze een zie hoofdtekst. 0,05-0,3. Vochtige of vochthoudende, voedselrijke, zandige tot kleiige bodems; op open gronden; op droogvallende plekken langs de rivieren, spoorwegterreinen, in stadsplantsoenen, tuinen, op begraafplaatsen, tussen plaveisel en op halfverhardingen. Zon. (inheems)..

Viola arvensis - Akkerviooltje: Eenjarig: apr-okt, bleekgeel. Ther, 0,1-0,3. Milieu: vochtige tot iets droge, matig voedselrijke, zandige en lemige bodems; in akkers, tuinen en open bermen, op braakliggende terreinen, spoorwegterreinen, in geschoffelde stadsplantsoenen en tussen plaveisel; zonnig. Verspr.nl: in zand-, leem- en bosgebieden vrij algemeen. Fauna: honingbijen.

Viola tricolor - Driekleurig viooltje: eenjarig: apr-okt, driekleurig, paars- en lila-achtig en geel. 0,1-0,3. Droge, matig voedselrijke, zandige maar leemhoudende bodems; in akkerranden, open bermen, op greppelkanten, braakliggende terreinen, spoorwegterreinen en in stadsplantsoenen. Zon. (inheems) Fauna: honingbijen..