Grote bomen in kleine tuinen

Alle bomen kunnen in principe in kleine tuinen groeien, maar het is moeilijk om maximale hoogte of breedte aan te geven. Of in combinatie met een grootwordende boom in een kleine tuin een bloemrijke bijentuin kan worden aangelegd, hangt onder meer af van: de bewortelbare ruimte, lichtinval, expositie van de tuin, hoogte en lichtdoorlatendheid van de kroon, snoeifrequentie en de aangrenzende situatie. De hoogte van de huizen in relatie tot de breedte van de straat en de aanwezigheid van straatbomen kunnen beperkende factoren zijn. In een kleine voortuin in een smalle straat zijn de mogelijkheden al snel beperkt. Voor de hoogte van bomen zie overzichtstabellen. Veel bomen kunnen net zo breed worden als de hoog zijn. Van veel bomen worden ook smallere tot zuilvormige varianten gekweekt. Zolang de bloemen hun natuurlijke vorm behouden en de geslachtorganen (meeldraden, stamper) optimaal bijven functioneren, trekken deze bomen ook bijen aan.

Potenties voor bloemrijke tuinen in relatie met grote bomen
Deze zeer grote paardenkastanje staat in een kleine voortuin ca, 6 x 12 m. Doordat hij aan de noordelijke kant van de tuin staat is er na 12 uur volop zon. In principe kunnen hier alle bijenplanten van droge tot vrij droge bodems groeien.
 
De boom is niet opgesnoeid, maar onder de boom is nog voldoende lichtinval voor schaduw en halfschaduwplanten en uiteraaard voor voorjaarsbollen.
 
Ondanks deze grote boom is een tuin met bijenplanten hier goed mogelijk: het overgrote deel van deze tuin ligt in de zon. De boom zelf levert en substantiele bijdragen aan de voedselvoorziening voor honingbijen, hommels en enkele wilde voorjaarsbijen.
 
Deze linde staat eveneens aan de noordelijke kant van de voortuin. De tuin ligt op het oosten. Van het huis en ander bomen is hier weinig schaduw. Tot laat in de middag is hier volop zon mogelijk. Onder de boom groeien schaduw en halfschaduwplanten en in de voorjaar staan er veel bollen in bloei. Op geen enkele manier staat deze boom een bloemrijke tuin voor wilde bijen in de weg.
 
Voorbeeld van een bloemrijke voortuin met een iep (is geen bijenplant)
De tuin ligt op het zuiden, de boom staat 1 m uit de erfscheiding en is ca. 2.5 m opgekroond. Door de doorworteling van de grond is de bodem droog. Er kunnen alleen droogtetolerante soorten groeien. De lichtinval is hier een deel van de dag de beperkende factor. Toch groeien hier op iedere plek bijenplanten.
De iep is hier ca 15 m hoog en ca. 8 m breed. Doordat de straat relatief breed is en er geen hoog opgaande gebouwen voorkomen kunnen in deze voortuin lichtminnende, maar droogtebestendige planten goed groeien. De gemeente heeft rekening gehouden met deze boom: het is de enige plek in de straat waar geen boom (een zuilvormige es) is aangeplant.
 
Hoge bomen en lichtminnende bijenplanten kunnen heel goed samengaan
Onder gunstige omstandigheden kan in een kleine tuin de ruimte voor wilde bijen door een boom dubbel worden benut. De boom zelf die meestal door honingbijen en hommels wordt bezocht en de laag met planten er onder.

Tientallen lichtminnende bijenplanten en halfschaduwplanten voor wilde bijen kunnen in deze voortuin groeien. Jaarlijks foerageren hier minstens 15 soorten (solitaire) wilde bijen en 5 soorten hommels. En een aantal solitaire bijen nestelt hier in de grond en in het stapelmuurtuintje. Aan de overkant van de straat die op het noorden ligt zijn de mogelijkheden beperkter. Kort samengevat: de oppervlakte van een tuin kan een rol spelen, maar vooral zonlicht is de bepalende of beperkende factor.

Wilde bijen die in deze voortuin zijn waargenomen
Bloedbijen, blauwe metselbij, geelgerande tubebij, gewone franjegroefbij, gewone geurgroefbij, gewone maskerbij, gewone sachembij, grote bladsnijder, grote wolbij, grijze rimpelrug, hommels (aardhommel, akkerhommel, boomhommel, steenhommel, weidehommel, tuinhommel), kruiskruidbij, reseda maskerbij, roodgatje, roodpotige groefbij, rosse metselbij, tronkenbij, tuinbladsnijder, tuinmaskerbij, tweekleurige zandbij, vosje, wespbijen, wormkruidbij.
Voortuin zonder wilgpeer ca. 2005
 
Voortuin met wilgpeer 2015-2017 (ook onder de wilgpeer groeien planten). Op de hoek staan gele ganzenbloem en meisjesogen.
 
 
 
 
 
Brachyglottis, "boshyacint"en judaspenning op de achtergrond
 
Rots-/stapelmuurtuintje